Nhảy đến nội dung
x
Lan hài tía - Paphiopedilum purpuratum
Lan hài tía - Paphiopedilum purpuratum
Lan hài tía - Paphiopedilum purpuratum là loài lan đất, thân ngắn, lá thuôn hẹp. Cụm hoa thẳng mang 1 hoa ở đỉnh. Hoa lớn màu tía
Subscribe to Lan hài tía