Nhảy đến nội dung
x
Giá tham khảo : 9 000 000 ₫
Với nhà rộng hoặc cơ quan thường bày nhưng chậu lan Lớn. Với giá 250000 cho 1 cần thì với chậu lan 36 cần với 5 tầng hoa sẽ rất bề thế phù hợp đặt tại sảnh lớn.
Giá tham khảo : 3 000 000 ₫
Chậu hoa hình chiếc Thuyền toàn hoa ĐẠI HỒ ĐIỆP chơi Tết với 12 cần hoa rất to, các cần hoa được uốn theo chiều gió như thể chiếc thuyền đang tiến về phía trước.
Giá tham khảo : 3 500 000 ₫
Thời điểm gần Tết nguyên Đán là thời điểm hoa lan Đại H
Giá tham khảo : 2 000 000 ₫
Chậu Lan Hồ điệp dịp Tết có giá từ 200.000 - 250.000 một cây tùy vào mầu sắc, cây to cây bé.