Nhảy đến nội dung
x
Loại hoa Đại Hồ Điệp
Giá tham khảo 9.000.000
Số cần hoa 36 cần

Chậu Hoa Phong Lan Đại Hồ Điệp với 36 cần hoa

Với nhà rộng hoặc cơ quan thường bày nhưng chậu lan Lớn. Với giá 250000 cho 1 cần thì với chậu lan 36 cần với 5 tầng hoa sẽ rất bề thế phù hợp đặt tại sảnh lớn.

Giá tham khảo
9 000 000 ₫